Ana Sayfa » Sürdürülebirlik

ETİK VE SOSYAL TAAHHÜT

Sorumlu bir büyüme

Ekonomik büyümeyi insana ve içinde yaşadığımız çevreye tam saygı ile birleştirebilecek bir şirket politikasını desteklemekteyiz. Üretimimiz, en önemli ve gelişmiş İtalyan ve uluslararası kurumsal sorumluluk protokollerine yanıt vermektedir.

Etik kurallarımız iki temel dayanak üzerine kurulmuştur: insanlar ve çevre. Her gün, her koşulda, inandığımız ve saygı duyduğumuz değerler.
Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin fikirlerini ve pozisyonlarını ifade etme özgürlüğüne saygı duyuyoruz, çünkü yalnızca yüzleşmenin mesleki ve kişisel gelişime yol açtığına inanıyoruz; Çalışanlarımıza psiko-fiziksel sağlıklarını koruyabilecek bir iş yeri olma garantisi veriyoruz. Günlük faaliyetlerimizden kaynaklanan kirliliği azaltarak içinde yaşadığımız çevreyi korumaya çalışmaktayız.

ACTUATECH, tedarikçi davranış kuralları çerçevesinde paydaşlarla ilişkileri yöneten ilkeleri ana hatlarıyla belirtmektedir.
Şeffaflık, şevk, güvenilirlik ve etkileşim sonuçlarını iyileştirmeye yönelik azami çaba, inandığımız ve tedarikçilerimiz tarafından paylaşılmasını istediğimiz değerlerdir. Yurt içi ve Yurt dişi.

ACTUATECH 2012 yılında, şirketin kirliliği azaltma ve günlük üretim faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkisini sınırlama taahhüdünü belgeleyen bir belge olan Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almış bulunmaktadır.

2018 yılında, DNV-GL belgelendirme kuruluşu, tüm ACTUATECH üretiminin Karbon Footprint - veya iklimsel ayak izini - Avrupa yönetmeliklerine uygun olarak ölçerek onaylamıştır. Ayrıntılı olarak, ACTUATECH aktüatörlerinin: hammaddenin çıkarılması ve dönüştürülmesinden üretim, nakliye, kullanım ve nihai bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü ile ilgili sera gazı (GHG) emisyonları onaylanmıştır.

ACTUATECH, %100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisini kullanmaktadır.

Kullanıcıların kurumsal alanı görmelerinden kaynaklanan CO2 emisyonları, İtalya’da şehir ormanı projeleri ile telafi edilmektedir.